Toestemming voor het exploiteren van een openbare inrichting aan Maastrichterlaan 18 te Vaals

Bekendmaking voor exploitatievergunning in Vaals

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 2-12-2023

  1. Bekendmakingen Vaals
  2. Toestemming voor het exploiteren van een openbare inrichting aan Maastrichterlaan 18 te Vaals

exploitatievergunning Maastrichterlaan Vaals Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Vaals

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt, dat de Burgemeester heeft besloten: 1.vergunning te verlenen voor het exploiteren van een openbare inrichting (horecagelegenheid) in de inrichting Maastrichterlaan 18, 6291 EV Vaals (besluit 27 november 2023, verzonden 27 november 2023). Tegen genoemd(e) besluit(en kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen: 1.Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking 2.Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit. Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen. Deze besluiten liggen voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van de besluiten krijgen.

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.