PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet bodembescherming, Sneeuwberglaan 3-7 te Vaals

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 23-2-2024

  1. Bekendmakingen Vaals
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet bodembescherming, Sneeuwberglaan 3-7 te Vaals

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding op grond van artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen van Aveco de Bondt namens de heer J.J. Eussen over het voornemen de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.Locatie: Sneeuwberglaan 3-7 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummers 8391, 9839, 9840 en 10288. Datum ontvangst melding: 22 december 2023Projectcode: LI098100002 Wij zullen het ingediende gefaseerde saneringsplan beoordelen (artikel 39 Wbb).Informatie Provincie Limburg, tel. 06-21836004

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.