PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Lemierserberg Vaals, Z2023-00000401

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 07-12-2023

  1. Bekendmakingen Vaals
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Lemierserberg Vaals, Z2023-00000401

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen.Datum ontvangst: 5 oktober 2023Locatie: Lemierserberg Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummers 167 en 187Zaaknummer: Z2023-00000401Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.