Omgevingsvergunning bouwen woning Vale Peelweg 5 te Venhorst

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Boekel

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen vaals
  2. Omgevingsvergunning bouwen woning Vale Peelweg 5 te Venhorst

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Locatie: Vale Peelweg 5 , Boekel Omschrijving: Reguliere procedure Omgevingsvergunning bouwen woning Vale Peelweg 5 te Venhorst Besluit:Verleend Datum besluit:2024-03-21 Registratienummer:20230171 Publicatiedatum:26-03-2024 Datum aanvraag:2023-12-21 Postcode:5428NT   VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Klik op: https://www.boekel.nl/inwoners-en-ondernemers/digitale-terinzagelegging Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.