Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 207, 6291ER Vaals

Bekendmaking voor overig in Vaals

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen vaals
  2. Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 207, 6291ER Vaals

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 207, 6291ER Vaals De gemeente heeft op 25 april 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000157 voor het toevoegen van een woning in een bestaand praktijkruimte op locatie Maastrichterlaan 207, 6291ER Vaals. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: • bouwen van een nieuw bouwwerk • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan De gemeente heeft op 25 april 2024 een besluit genomen op het verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden vanwege het wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (wegverkeer) juncto artikel 2.12 lid 1a onder 2 van de Wabo ten behoeve van het legaliseren van 3 appartementen aan de Maastrichterlaan 207 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10074. Enkele woningen in het betreffende pand ontvangen vanwege het wegverkeer van de Maastrichterlaan een te hoge geluidbelasting. De beschikking houdt in dat voor enkele gevels van de betreffende woningen, waar vanwege het wegverkeer een overschrijding plaatsvindt van de wettelijk toegestane geluidbelasting op de gevel (de voorkeursgrenswaarde), een zogenaamde hogere waarde is vastgesteld. Inzage De stukken liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, u dient hiervoor een afspraak te maken. Procedure U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 20 november 2023 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568. Indien u van mening bent dat sprake is van onverwijlde spoed, kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Limburg.

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.