GEMEENTEBLADToestemming voor het evenement Grizzly 100 Trail op 26 oktober 2024 te Vaals

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Vaals

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen vaals
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het evenement Grizzly 100 Trail op 26 oktober 2024 te Vaals

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt, dat de burgemeester heeft besloten:•Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2023 op 8 mei 2024 vergunning te verlenen voor het op 26 oktober 2024 te houden evenement Grizzly 100 Trail voor de route kijk op www.bearsports.nlOvereenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten: •naam en adres van de indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; •de gronden van het bezwaar. Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de president van de rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.